Klart for sikring av stor steinblokk

Planen er at Visinor starter opp arbeidet i uke 39.

I løpet av uke 39, som er fra 21. september til 27. september, er det planer om å sikre en stor blokk i fjellsiden. Bildet er fra sikringsarbeidet som pågikk inntil nylig.   Foto: Magnus Okstad

Dette er saken:

Det siste steinraset av en viss størrelse på fylkesvei 14 i Roan gikk i Hellfjorden 17. februar. I underkant av én måned tidligere raste en stein på omtrent 10 kilo i frontruta til Paul Eian i samme område. Siden har det vært flere mindre steinsprang.

Etter en inspeksjon av rasområdet i etterkant av raset 17. februar, ble det besluttet at området skulle gås over systematisk i løpet av våren. Dette for å finne ut om det er nødvendig med ytterligere tiltak i fjellsiden.

Siden det siste raset har det blant annet vært gjennomført en dronekartlegging av fjellsiden av Rambøll. Dette førte til at man fikk vite hvor steinene raste ut fra i februar. Steinene skal ha rast fra et område over halvveis oppe i fjellet.

Deretter undersøkte ingeniørgeologer fra Rambøll fjellsiden, og måtte levere en evalueringsrapport.

21. mai presenterte Fosna-Folket nyheten om at rapporten gjorde det klart at det er behov for både rensk og sikring av fjellsiden. Anbefalingen fra Rambøll var at sikringsarbeidet gjennomføres i 2015.

– Vi har fått en rapport som viser at det er behov for rensk av løse masser samt sikringsarbeid. Det er anbefalt at dette gjøres både i fjellsiden og i bergskjæringen, sa Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Avdelingsdirektøren kunne fortelle at Statens vegvesen har hatt ute en konkurranse hvor ulike entreprenører har kommet med tilbud.

– Tilbudene er ikke innhentet på bakgrunn av funnene. For å spare tid hentet vi inn tilbudene parallelt som fjellsiden ble kartlagt, forklarer Solvi.

25. juni skrev Fosna-Folket at det er Visinor Fjell Nord AS som skal utføre sikringsarbeidet: Oppstart var 26. juni og arbeidet skulle være avsluttet 15. juli.

15. juli opplyser Mats-André Lied, prosjektleder i Statens vegvesen, at arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt: Ny ferdigstillingsdato skal være 10. august, opplyser han.

– Statens Vegvesen har meldt at fjellsikringsarbeidet i Hellfjorden nå er avsluttet og at trafikken nå kan passere uhindret. Dette gjelder fra fredag 21.08.2015, skriver Roan kommune på sin nettside.

I slutten av september er det planer om å sikre en blokk i fjellsiden.

Nyheter

I løpet av september har Statens vegvesen planer om å sikre en stor blokk i fjellsiden i Hellfjorden i Roan.

– Jeg har snakket med Visinor (fjellsikringsfirma, journ. anm.). Vi tar utgangspunkt i oppstart i uke 39, sier prosjektleder i Statens Vegvesen Mats-Andre Lied til Fosna-Folket.

Likevel er det et forbehold om når sikringsarbeidet kan starte.

– Endelig avklaring vil skje i slutten av uke 37, opplyser han.

Arbeidet er tenkt å vare i to dager, og veien vil bli steng i perioder på inntil én time, forklarer prosjektlederen.