- Folk legger ut på tur uten basiskunnskap om de trygge matsoppene

Soppsakkyndig Edel Humstad frykter at mangel på kunnskap kan gjøre at mange tar feil av de trygge og de giftige soppene.

Den hvite fluesoppen er svært giftig, og kan være dødelig.   Foto: Terje Dybvik

Soppkontroll 2014
 • 15 alvorlige innleggelser med alvorlig soppforgiftning.
 • 2 levertransplantasjoner.
 • 208 gjennomførte kontroller.
 • 12 000 fremmøtte på kontrollene.
 • 140 kontrollører i aksjon.
 • 6000 kurver kontrollert.
 • 284 kurver med giftig sopp.
 • 57 kurver med spiss giftslørsopp.
 • 62 kurver med hvit fluesopp.
 • 7 kurver med flatklokkehatt.
 • 1 kurv med grønn fluesopp.
 • 1049 henvendelser til Giftinformasjonen med mistanke om akutt soppforgiftning.
 • Kilde: NSNF
Nyheter

Siden 2007 har ikke soppkontrollen mottatt statlig støtte, og Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) har måttet bruke midlene fra medlemskontigenten til å drifte soppkontrollen. Soppkontrollørenes forbund legger nå ned tilbudet, og soppsakkyndige i hele landet frykter at mangel på skikkelig identifisering kan gjøre at mange kan få i seg giftige sopper.

- Tror folk tar sjanser

I fjor stod sopplukkere i kø i timevis for å få kontrollert soppen sin av soppkontrollører utdannet og godkjent av Norges sopp- og nyttevekstforbund, og hele 12 000 mennesker møtte opp til soppkontroller over hele landet.  Til sammen 6000 kurver ble sjekket av soppkontrollørene.

Soppsakkyndig på Fosen, Edel Humstad, er redd for at mange legger ut på tur uten nødvendig kunnskap om trygge matsopper.

- Sopplukking har blitt veldig populært de siste årene, og enkelte legger i vei ut i skogen uten så mye som basiskunnskap om de trygge matsoppene engang. Uten soppkontroll å henvende seg til, frykter jeg at folk i stedet velger å ta en sjanse på at de har identifisert soppen riktig, i beste fall basert på bilder på internett, bøker eller apper, sier Edel Humstad, soppsakkyndig på Fosen.

- Enkelte smaker på soppen

Man ser allerede tendenser på blant annet Facebook at det legges inn bilder av forskjellig sopp i håp om å få den identifisert, og det er som regel to spørsmål som kommer hver gang; hva er dette, og er det spiselig, forteller Edel.

- Enkelte forteller attpåtil at de har smakt på soppen for å kunne hjelpe til med identifiseringen, noe som kan få fatale konsekvenser hvis det viser seg at man har smakt på en av de giftigste soppene, sier Humstad.

Fosna-Folket skrev i august i fjor om den svært giftige og potensielt dødelige hvite fluesoppen, etter at det var registrert en stor oppblomstring av denne i turområdet Austråttlunden i Ørland kommune. Selv en svært liten mengde med hvit fluesopp er giftig og kan gi alvorlig forgiftning, opplyser Giftinformasjonen på sine nettsider:

Forgiftning med hvit fluesopp har som regel tre faser. Etter symptomer fra mage og tarm vil det ofte bli en periode hvor man føler seg litt bedre. To til seks dager etter inntaket vil det ved alvorlig forgiftning bli økende lever- og eventuelt nyreskade. Forgiftning med hvit fluesopp må behandles på sykehus, og kan i verste fall resultere i levertransplantasjon og død.

LES OGSÅ: - Ikke la barna berøre denne soppen