Flere vil gå på denne skolen

Skaugdalen Montessoriskole øker elevtallet.

21 elever møter opp til skolestart i høst ved Skaugdalen Montessoriskole. 

Nyheter

I fjor startet Skaugdalen Montessoriskole i Rissa opp med 15 elever. I høst vil 21 elever møte når klokka ringer inn til første skoledag.

Står sterkere

- I prosent er vi den skolen på Fosen som øker mest i antall elever. Vi har likviditeten på plass, og vi har de lærerne vi trenger. I år står vi sterkere enn hva vi gjorde ved skolestart i fjor, sier daglig leder Olav Jostein Berget ved Skaugdalen Montessoriskole.

Skolen ble dannet etter at kommunestyret i Rissa i desember 2012 vedtok å legge Skaugdalen skole med virkning fra høsten 2013. I fjor høst startet Skaugdalen Montessoriskole opp i lokalene til den nedlagte skolen.

- Vi har elever fra flere deler av Rissa samt fra Leksvik. Det er ingen som starter i førsteklasse i år. Målet vårt til neste år er å få 25 elever, men noe ønske om å vokse så fort, har vi ikke, sier Berget.

Tilflytting

Han opplever at folk utenfor Fosen ønsker å gå på den lille skolen i Rissa.

- En familie fra Trondheim flytter hit fordi de ønsker at ungen deres skal gå på en sånn type skole som vi driver. For to år siden sa jeg til rådmann Vigdis Bolås at vi ved å opprette en montessoriskole ville få tilflytting til Rissa. Det hadde hun ikke noe tro på. Men nå skjer det altså, sier Berget.

Elevene på Skaugdalen Montessoriskole gikk i fjor på skolen fire dager i uka. Det er en ordning skolen vil videreføre også i år ved at onsdagen blir fridag.

Skolens ansatte utgjør om lag fem årsverk.