Bred enighet i Roan om veien videre

Kommunestyret i Roan hadde torsdag kommunereformen oppe til debatt. Igjen.

Roan, Osen og Åfjord som en framtidig kommune, er planen som i første rekke skal forfølges i Roan. Illustrasjonsbilde fra den årlige torgdagen i Roan sentrum. Arkivbilde.   Foto: Joar Hauknes

Nyheter

Samlingen fant sted i Roanstua.

Som innstilt

Forut for møtet forelå følgende innstilling til vedtak fra rådmannen:

«Roan kommune vil prioritere en videre utredning for en evt. kommunesammenslåing mellom kommunene på Nord-Fosen i Sør-Trøndelag, primært Roan, Osen og Åfjord. Hvis en eller flere av disse kommunene ønsker at også andre kommuner skal delta i utredningen, er Roan kommune åpen for å vurdere dette. Likeså om utredningen begrenses til en av de nevnte nabokommunene.

Parallelt med at alternativet Nord-Fosen utredes, utredes også 0-alternativet med Roan som egen kommune.»

LES OGSÅ: Roan som del av nye Nord-Fosen – eller alene

Dette oppnådde enstemmig enighet blant de folkevalgte i Roan.

– Hva med bare Osen og Roan?

O-alternativet, altså at Roan består som i dag, var det eneste som skapte noe debatt.

LES OGSÅ: – Et aldri så lite kommuneopprør

– Årsaken til at dette har kommet med, er at vi fra Fylkesmannens side er pålagt å også utrede dette. Det er Roan, Osen og Åfjord som en framtidig Nord-Fosen kommune som har førsteprioritet for oss, forklarer ordfører Jan Helge Grydeland (Sp).

– Hva med kun Roan og Osen, hvis Åfjord skulle velge å gå for en annen løsning?

– Det er en mulighet som ikke har vært diskutert, da Roan og Osen til sammen vil gi et for spedt befolkningsgrunnlag i forhold til intensjonene med reformen, sier Grydeland.