Statnett gir vindkraftaktørene frist ut juni

Dersom vindkraftaktørene ikke fatter investeringsbeslutninger på 1000 megawatt samlet på Fosen og i Snillfjord-området i løpet av juni, beslutter styret i Statnett å skrinlegge sentralnettlinja over Fosen.

Konsernsjef Auke Lont (t.v.) og styreleder Kolbjørn Almlid i Statnett  Foto: Skjalg Ledang

I rommet bak denne døra hadde Statnett sitt styremøte.  Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

I dagens møte har styret i Statnett besluttet å gi aktørene som har konsesjon på vindkraftutbygging en frist ut juni til å få på plass vedtak om en samlet utbygging av 1000 MW vindkraft på Fosen og i Snillfjord. Uten slike utbyggingsvedtak vil Statnett legge til side den prosjekterte kraftlinja fra Skage i Namdalen, gjennom Fosen og til Trollheimen. Uten kraftlinja blir det heller ingen vindkraftutbygging på Fosen.

Her er Statnetts vedtak:

«Konsesjonen legger til grunn at det må realiseres en tilstrekkelig mengde vindkraftproduksjon på Fosen og i Snillfjord-området for at det skal være samfunnsmessig rasjonelt å bygge ledningen.

I Statnetts avtaler med vindkraftaktørene har det vært lagt til grunn at det må realiseres minst 1000 megawatt vind for å gjøre kraftledningen samfunnsøkonomisk lønnsom, med 400 megawatt i Snillfjord og 600 megawatt på Fosen.

Såfremt vindkraftaktørene ikke fatter investeringsbeslutninger på 1000 megawatt samlet på Fosen og i Snillfjord-området i løpet av juni 2015, beslutter styret å aslutte prosjektene Namsos-Storheia-Trollheim-Viklandet og samtidig avvikle fremforhandlede og løpende leverandørkontrakter.

Statnett ønsker å legge til rette for fortsatt mulig vindkraftutbygging i Midt-Norge, og vil derfor søke utsatt frist for konsesjonen for Fosen- og Snillfjord-ledningene til 2021. En eventuell senere gjenopptakelse av prosjektene vil måtte fattes i eget vedtak basert på nye rammer», står det i vedtaket.

- Ett ekstra år kan være det som skal til

Styreleder Kolbjørn Almlid i Statnett har ikke gitt opp håpet om at vindkraftutbygging kan gjøre det mulig å realiserer kraftlinja.

Både styreleder Kolbjørn Almlid og konsernsjef Auke Lont i Statnett ga klart uttrykk for at de er skuffet over at det ikke er fattet utbyggingsvedtak for de aktuelle konsesjonene. Samtidig har Statnett gjennom dagens vedtak bedt om at konsesjonen for Fosen- og Snillfjordledningen utsettes med ett år til 2021.

- Ett ekstra år kan være det som skal til for at vindkraftaktørene får ting på plass, sa styreleder Almlid til Fosna-Folket etter torsdagens styrevedtak.

- Ba om tre dager, får ett år

Det var ikke aktuelt for styret i Statnett å utsette behandlingen av kraftlinja til etter TrønderEnergis styremøte 2. juli.

Samtidig mener konsernsjef Auke Lont i Statnett at TrønderEnergi fortsatt kan jobbe for å få på plass aktører som ønsker å bygge ut vindkraftkonsesjonene.

- De ba om tre dager, nå får de ett år, sier Lont til Fosna-Folket.

Det er Olje- og energidepartementet som må avgjøre om Statnett får forlenget konsesjonsfristen for kraftledningen som er prosjektert fra Namsos til Trollheimen, og som er planlagt for å frakte kraft fra vindmøller på Fosen og i Snillfjord. Stortinget sa ja til dette tirsdag denne uka, og behandler saken på nytt torsdag kveld. Blir resultatet det samme i kveld, så er det fritt fram for statsråden å forlenge konsesjonsfristen med ett år.

Dagens vedtak i Statnett-styret betyr samtidig at det ikke er nok om Trønder-Energi får med seg en eller flere aktører som vil bygge ut konsesjonene Fosen Vind har på Fosen. Konsesjonene på Fosen representerer en kraftproduksjon på 600 MW, mens Snillfjordprosjektet står for 400 MW.    

- Det er du og jeg som skal betale denne linja som koster fire milliarder kroner. Da må vi se at det som skal være i andre enden kommer, sier Auke Lont.

Les mer om saken: Her er reaksjonene på Statnetts vedtak