Ørland og Bjugn med nytt ekteskapsforsøk:

Kommunesenter i Botngård, kommunen skal hete Ørland

Forhandlingsutvalg fra Ørland og Bjugn har den siste måneden forhandlet frem forslag til en intensjonsavtale.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) og Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) prøver lykken på nytt.  

Ja eller nei til sammenslåing mellom Bjugn og Ørland?
Du må velge et alternativ
Nyheter

- Vi har avklart minst to viktige ting. Forslaget er at politisk og administrativ ledelse skal ligge i Botngård. Kommunen skal hete Ørland, sier Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp).

Forhandlingsutvalget fra Ørland og Bjugn hadde sitt siste møte torsdag kveld.

Intensjonsavtale blir lagt frem til politisk behandling i kommunestyret på Ørland torsdag neste uke. Bjugn kommunestyre skal behandle intensjonsavtalen i kommunestyret 23. juni.

Her kan du lese intensjonsavtalen i sin helhet.

- Håper vi lykkes

Ørland og Bjugn har de siste årene gjort flere forsøk på å slå seg sammen. Siste prosess strandet da bjugningene sa nei i folkeavstemningen i februar i fjor.

- Tror du at dere lykkes nå?

- Ja, nå håper jeg at vi kommer i mål, sier Grøntvedt.

- Skal ikke tømme rådhuset

Siste gang Ørland og Bjugn forsøkte å slå seg sammen, skapte forslaget om kommunesenter på Brekstad i Ørland sterke reaksjoner i Bjugn.

- Forventer du ikke et opprør blant innbyggerne i Ørland kommune når forslaget nå går ut på å legge kommunesenteret til Botngård?

- Jeg håper det ikke blir det. Vi kommer ikke til å tømme rådhuset på Brekstad for aktivitet. Brekstad ligger an til å få enorm vekst uansett i årene som kommer. Jeg tror vi vil lykkes med å bygge aksen Brekstad – Botngård sammen, sier Grøntvedt.

Ikke tatt stilling til fremdrift

Ordførere, varaordførere, opposisjonsledere og rådmennene fra Ørland og Bjugn er blant de som har sittet i forhandlingsutvalget.

- Vi har ikke tatt stilling til når kommunen skal slå seg sammen. Valget står mellom 1.1.2018 og 1.1.2020. Det blir de to nye kommunestyrene etter høstens valg som får ta stilling til fremdriften, forklarer Ørland-ordfører Grøntvedt.

For å være med på regjeringens løp i kommunereformen må kommunestyrene i Ørland og Bjugn fatte et vedtak om at de skal slå seg sammen innen 1. mai neste år. Deretter må kommunene sende den formelle søknaden om sammenslåing.

- Bedre balanse

Bjugn-rådmann Tor Langvold sier at forhandlingene med Ørland har forløpt uten de store diskusjonene.

- Ingenting har vært vanskelig. Vi jobbet tidligere i år med en intensjonsavtale for kystkommunen (Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen). Da var Osen og Roan tidlig ute med å sette det som et ultimatum at Åfjord skulle bli kommunesenter. Dette trigget oss i Ørland og Bjugn. Vi mente det var urettferdig at 10 000 (Ørland og Bjugn) av innbyggerne i en ny kommune skulle kjøre  en time til Åfjord, som ville bli et senter for 5000 av innbyggerne (Åfjord, Roan og Osen). Vi valgte derfor å starte forhandlinger mellom Ørland og Bjugn der vi fikk avklart spørsmålet om kommunesenter fort, forklarer han.

Langvold er uenig i at det bare var kommunesenterstriden som førte til at forrige prosess mellom Ørland og Bjugn gikk i vasken.

- Det var selve balansen i fylkesrådmannens forslag vi ikke kunne godta. Vi i Bjugn mente at Ørland fikk 80 prosent og vi 20 prosent. I den nye intensjonsavtalen er det mye bedre balanse, mener Bjugn-rådmannen.

Vedtak om sammenslåing neste vår

Langvold har tro på at forslaget til intensjonsavtale vil bli vedtatt i både Ørland- og Bjugn kommunestyre i løpet av denne måneden.

- Jeg tror innholdet i avtalen allerede er godt forankret. I høst er det valg, og det er de to nye kommunestyrene som vil jobbe videre med sammenslåingen. Ørland og Bjugn kommunestyrer må innen 1. mai 2016 fatte et vedtak om kommunesammenslåing. Deretter kan vi velge å slå oss sammen innen 1.1.2018 eller 1.1.2020, forklarer han.

I saksframlegget til Ørland kommunestyre står det at en sammenslåing av Ørland og Bjugn kommune nå fremstår som det mest realistiske alternativet. De to tvillingkommunene hold imidlertid døra på gløtt for Åfjord og Roan.

- Men da må de selv komme med et initiativ, sier rådmann Langvold.

Bjugn-ordføreren enig i Ørland-navn

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) beskriver også forhandlingene med Ørland som harmoniske.

- Jeg vil skryte av ørlendingene. Det har vært gode samtaler. Det vil skje mye utvikling på Ørlandet i årene som kommer, og det er liten tvil om at Brekstad vil vokse uansett. Å legge administrasjonssenteret til Bjugn kan da sikre vekst også i Botngård. Jeg er veldig glad for at Ørland-representantene i forhandlingsutvalget sa ja til dette, sier han.

Undertun mener Ørland er et naturlig navn på den nye kommunen.

- Ørland har hatt samme navn siden 1837. Bjugn fikk først sin nåværende grense i 1964, påpeker han.

Folkeavstemning

Undertun påpeker at døra fortsatt står på gløtt for Åfjord og Roan.

- Det ser ut som at Osen vil være alene. Vi grenser til Åfjord, og både Åfjord og Roan er velkommen inn i denne prosessen. Dersom de tar initiativ, kan det hende at intensjonsavtalen blir utvidet til å gjelde flere kommuner, sier Ap-politikeren.

Han mener det er helt naturlig at innbyggerne får si sitt i en folkeavstemning.

- I den forrige prosessen med Ørland var det mye fokus på folkeavstemning. Siden vi må fatte et vedtak om sammenslåing innen 1. mai neste år, må folkeavstemningen skje før den tid, sier Undertun.

Kritiserer forrige prosess

Han mener mye ble gjort feil i forrige forsøk på å slå sammen Ørland og Bjugn.

- Den gang brukte vi lang tid før vi tok tak i de vanskelige spørsmålene som kommunesenter og kommunenavn. Vi ventet nesten til slutt med det. Da fikk innbyggerne liten tid på å sette seg inn i saken før folkeavstemningen. Nå har vi avklart disse spørsmålene tidlig i prosessen. Dessuten er det mye bedre balanse i dette forslaget, sier Undertun.

Han er likevel forberedt på motstand fra innbyggerne.

- Motstand kan det bli både i Ørland og Bjugn. Hvis ikke innbyggerne vil, så vil de ikke. Vi skal ikke tvinge på dem en sammenslåing, sier Undertun.

Innstillingen til kommunestyret

Her er arbeidsutvalgets innstilling til kommunestyrene i Ørland og Bjugn:

«1. Framforhandlet intensjonsavtale mellom Bjugn og Ørland dat. 11.06.2015 godkjennes.

2. En sammenslåing av Ørland og Bjugn, basert på framforhandlet intensjonsavtale, anses pr. i dag som den mest reelle alternativ til å fortsette som egne kommuner. Dette legges derfor til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen.

3. Andre løsninger enn en sammenslåing av Bjugn og Ørland kan vurderes utover høsten. Dette må i så fall bygge på at det etter samtaler mellom kommunene, anses å gi et bedre resultat enn kun en løsning med Ørland og Bjugn.

4. Rådmennene fremmer sak om videre framdrift i arbeidet med kommunereformen etter sommerferien. Saken må bl.a. inneholde et opplegg for innbyggerinvolvering og evt. innbyggerundersøkelse. Saken må også inneholde sentrale punkter som må avklares i endelig vedtak om kommunesammenslåing våren 2016.»