Statkraft til næringsministeren:

Nye prisprognoser gjorde vindkraftprosjektet ulønnsomt

Vindkraftplanene på Fosen ble droppet av den statlige kraftgiganten etter nye langsiktige prisprognoser vedtatt av konsenledelsen 18. mai i år.

Statkraft har oversendt sin redegjørelse til næringsminister Monica Mæland (H), hvor de forklarer at nylig vedtatte prisprognoser viste at det planlagte vindkraftprosjektet ble ulønnsomt. Dette bildet er fra Bessakerfjellet.  

Nyheter

Det går fram av redegjørelsen som styreleder i Statkraft, Olav Fjell, har sendt næringsminister Monica Mæland (H).

Like etter at Statkraft besluttet å stanse vindkraftprosjektene i Midt-Norge i forrige uke, uttalte Mæland at hun var overrasket over selskapet beslutning, og ba styret om en redegjørelse om bakgrunnen for beslutningen og deres vurderinger i saken.

I den står det blant annet at: «Oppdaterte langsiktige prisprognoser for 2015 ble vedtatt i konsernledelsen 18. mai i år, og deretter innarbeidet i lønnsomhetsberegningene for Fosen og Snillfjord. De nyeberegningene viste da at prosjektet ikke var lønnsomt. Beslutningsunderlag for prosjektetble sendt til styret 27. mai, og i styremøte 3. juni ble det besluttet at Statkraft ikke kunne investere i dette prosjektet.»

Redegjørelsen ble offentliggjort i dag, og hele kan du lese her.

I en pressemelding på næringsdepartementets hjemmesider sier næringsministeren at redegjørelsen omtaler noen av de forholdene som staten som eier er opptatt av i saken.

- Samtidig er det en relativt kort redegjørelse. Den går ikke i dybden på en del sentrale problemstillinger. Det er derfor behov for en nærmere redegjørelse der selskapet kan utdype sine vurderinger ytterligere, sier Mæland.