Energiministeren vil ikke garantere kraftlinje

Det kan bety slutten for gjenopplivingsforsøket av vindkraftplanene på Fosen.

- Blir ikke parkene realisert, er det heller ikke grunnlag for konsesjonen som er gitt, sier energiminister Tord Lien (Frp)  

Nyheter

I tirsdagens papirutgave av Fosna-Folket uttalte Ståle Gjersvold, administrerende direktør i Trønder-Energi, at de resterende aktørene i Fosen Vind ville jobbe hardt for å se om det går an å realisere vindkraftplanene på Fosen.

Torsdag i forrige uke skrinla hovedeier i Fosen-Vind, Statkraft (50,1 prosent), alle sine planlagte vindkraftutbygginger.

De andre eierne Trønder-Energi, NTE og Agder Energi har fortsatt ikke gitt opp muligheten for vindkraftplanene kan realiseres.

- Det er en jobb som må gjøres, ganske enkelt. Og det er Statkraft og staten som sitter med nøkkelen, sa Gjersvold til Fosna-Folket.

Arnstad ba om garanti

For at vindparkene skal bli realisert er man avhengig av en sentralnettlinje som er planlagt av Statnett. I deres plan må det bygges ut 1000 MW for at kraftlinja skal bygges. De planlagte vindparkene på Fosen i regi av Fosen Vind utgjør 600 MW.

Teknisk Ukeblad skriver at saken ble debattert på Stortinget i går ettermiddag, og Marit Arnstad (Sp) ba energiminister Tord Lien (Frp) om å garantere at linjen gjennom Trøndelag ville gå over Fosen og Snillfjord. Det er han som har ansvaret for statens eierskap av Statnett.

Han svarer at han ikke kan garantere for trasevalget.

- Konsesjonen er tvert imot gitt under forutsetning av at det garanteres 1000 MW. Den ble gitt av Senterpartiets daværende energiminister Ola Borten Moe. Blir ikke parkene realisert, er det heller ikke grunnlag for konsesjonen som er gitt, og da må man vurdere nye løsninger for sentralnettsutviklingen i regionen og mellom Vestlandet og Nord-Norge, sier Lien.

Har søkt om utsatt ferdigstillelse

I en e-post har Fosna-Folket stilt følgende spørsmål til olje- og energiministeren torsdag:

  • Flere har tatt til orde for at energiministeren bør instruere Statnett til ikke å skrinlegge planleggingen av kraftlinja gjennom Fosen. Hvordan stiller ledelsen i departementet seg til dette?
  • Vil dere lede Statnett i en retning som tilsier at styret sier ja til utbyggingen av kraftlinja? Hvorfor/hvorfor ikke?

Her er det skriftlige svaret fra Lien:

- En forutsetning i konsesjonsvedtaket for kraftledningen fra Namsos til Trollheim er at Statnett forsikrer seg om at det vil bli realisert tilstrekkelig mengde vindkraft før ledningen etableres. Statnett har søkt og fått innvilget utsatt ferdigstillelse av prosjektet innen 2028.

- Uten vindkraftproduksjon i området må man finne andre løsninger for utviklingen av sentralnettet i regionen på sikt. Det er opp til styret i Statnett å vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og fatte investeringsbeslutning i enkeltprosjekter. Dette må gjøres innen rammen av den aktuelle konsesjonen, sier Lien.