foto
Ferske tall fra NAV viser at ledigheten i Osen var lavest i Sør-Trøndelag i april. Bildet er tatt på Skjærvøya i Osen kommune.