Nykomling i partifloraen

For første gang stiller Miljøpartiet De Grønne liste til kommunevalget i Rissa.

Vegard Heide topper lista til Miljøpartiet De Grønne i Rissa.  Foto: Privat

Nyheter

Dermed har velgerne i Rissa 10 lister å velge mellom når de skal slippe stemmeseddelen i valgurnen ved kommunevalget. Vegard Heide topper lista for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Rissa.

Tror på én representant

- Hvorfor stiller dere liste til kommunevalget, Vegard Heide?

- Det kan virke som om mange av de andre partiene tror det er upopulært  blant velgerne med en grønnere politikk. Vi tror derimot at mange er klare for det. Et tegn på det kan være at det var såpass mange i Rissa som stemte på Miljøpartiet De Grønne ved stortingsvalget, sier Heide som håper partiet kan få inn en representant i kommunestyret.

Bærekraftig

Han mener samfunnet må ha ei omlegging i en mer bærekraftig retning.

- Vi mennesker er en del av et sårbart økosystem som utgjør eksistensgrunnlaget for alt liv. Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av denne erkjennelsen. Ved å tilpasse energi og ressursforbruket til naturens tålegrenser vil vi skape ei framtid med reell trygghet og varig velferd. Vi tror at folk kan leve minst like gode liv sjøl om det materielle forbruket ikke fortsetter å øke, sier Heide.

Foregangskommune

MDG mener det er viktig å ta grep også lokalt og vil derfor jobbe for at Rissa skal bli en foregangskommune innen klima og miljøarbeid. Partiet vil blant annet bidra til å gjennomføre det som nå er bestemt i kommuneplanens samfunnsdel, nemlig at miljø og folkehelse skal være et «filter» som brukes i alle beslutninger. MDG mener også at kommunen kan jobbe for å øke bevissthet og kunnskapsnivået blant innbyggerne om hva som er gode miljøvalg.

Jordvern

Et livskraftig, allsidig og miljøvennlig landbruk er viktig for partiet. Jordvern og nulltoleranse for nedbygging utenfor sentrum, utnyttelse av beiteressurser og en restriktiv rovdyrpolitikk er saker partiet er opptatt av. MDG mener landbruket må ha vern mot å bli utkonkurrert av landbruk fra andre land, og partiet ønsker å stimulere til lokal foredling og omsetning av mat og nytteprodukter.

Skolemåltid, lokalprodusert, sunn og miljøvennlig mat i skoler, barnehager og gamlehjem ønsker partiet å kjempe for. Likeens at det skal plantes nyttevekster i parker og grøntområder

I kommunesammenslåingssaken mener MDG at velgerne må få si sin mening gjennom en bindende folkeavstemming.

Kollektivtrafikk

- I nullutslippssamfunnet er det viktig med mindre behov for transport, og derfor vil vi unngå sentralisering av viktige funksjoner. Og vi ønsker et godt kollektivtilbud slik at det er en reel mulighet til å reise kollektivt. Vi vil dessuten prioritere gående og syklende. Det er viktig for både folkehelse og miljø, sier Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat.

Her er lista til Miljøpartiet De Grønne i Rissa (fødselsår i parentes):

1: Vegard Heide (1960)

2: Kenneth Bjørkli (1979)

3: Elin Birgitte Thorbjørnsen (1974)

4: Tore Dyrendahl (1990)

5: Tora Heide (1990)

6: Magne Cathrinus Hoem (1957)

7: Liv Viktoria Sveinsdatter Haugli (1988)