Satser 120 millioner kroner på vindkraft

TrønderEnergi med storsatsing på Skomakerfjellet i Roan. Johs. J Syltern AS har fått hovedentreprisen.

Kontraktsigneringfor vidkraftanlegget på Skomakerfjellet i Roan. Fra venstre, enrgidirektør Tormod Eggan, TrønderEnergi og Øystein Syltern, Johs. J. Syltern AS. Bak står prosjektleder Tor Helge Kjellby, TrønderEnergi.  Foto: Tore Wuttudal, TrønderEnergi

Nyheter

Vindkraftutbyggingen på Skomakerfjellet i Roan har en investeringsramme på 120 millioner kroner, skriver TrønderEnergi i en pressemelding fredag kveld. Det var adressa.no som først omtalte saken.

Kapasitet på 13,2 MW

Vindkraftanlegget vil bli lokalisert i nærheten av det eksisterende kraftverket på Bessakerfjellet. Skomakerfjellets årsproduksjon tilsvarer det dobbelte av totalforbruket i kommunen. Det nye vindkraftverket vil utnytte eksisterende vei- og nettanlegg i stor grad, skriver TrønderEnergi.

Kraftverket vil ha en samlet kapasitet på 13,2 MW, og en årlig produksjon på om lag 36 GWh. Kraftverket vil etter planen stå ferdig i løpet av 2015.

Lokal entreprenør

- Regjeringens tilpasning til svenske regler har helt klart bidratt til å gjøre dette prosjektet mer lønnsomt for oss. I tillegg utnytter vi eksisterende infrastruktur som vil redusere investeringskostnaden og begrense inngrep i naturen, sier energidirektør Tormod Eggan i TrønderEnergi.

Det er Vestas Wind Systems som leverer vindturbinene, og entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS som har hovedentreprisen.