Blåskjellimporten fra Danmark:

Har ikke påvist dødelig parasitt i Åfjord: – Betryggende, sier Mattilsynet

Mattilsynet frykter at østerssykdommen bonamia kan ha blitt med et blåskjellparti fra Danmark. Så langt er prøveresultatene oppløftende.

Illustrasjonsbilde. 

Utbrudd av østerssykdommen i bonamia i Danmark

«Bonamia er en alvorlig østerssykdom. Sykdommen er forårsaket av parasitten Bonamia ostreae. Parasitten gir stor dødelighet og har medført omfattende tap av flatøsters i Europa. Flatøsters er en truet art og er listet på Norsk Rødliste.

Sykdommen har i utgangspunktet hatt sin nordgrense i Nederland, men i 2009 ble det også gjort funn i Arendalsområdet. I begynnelsen av mars i år meldte danske myndigheter om funn av Bonamia i Limfjorden.

Spredningen av sykdommen har i all hovedsak vært knyttet til flytting av smitta skjell. Særlig er transport av østersyngel risikabelt. Det er viktig å understreke at flytting av blåskjell med østersyngel festet til skallet kan spre smitte. Ulovlig innførsel og gjenutsetting av levende østers har også spredd smitten i enkelte land. Det samme gjelder dumping av østers eller østersskall fra lystbåter», opplyser Mattilsynet på sin nettside», opplyser Mattilsynet på sin nettside.

Nyheter

Norgeskjell i Åfjord har uten tillatelse satt ut 20 - 30 tonn importerte blåskjell fra Danmark i sjøen. Skjellene kan ha bragt med seg bonamia-parasitten, som i verste fall kan ta knekken på den norske bestanden av flatøsters, skriver Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Årsaken til at Mattilsynet nå ytrer bekymring, er på grunn av et utbrudd av østerssykdommen bonamia i Danmark. I begynnelsen av mars meldte danske myndigheter om funn av parasitten i Limfjorden i Danmark. Og det var derfra at Norgeskjell importerte blåskjellene.

Mattilsynet påpeker at flytting av blåskjell, hvor østersyngel kan være festet til skallet på blåskjellene, kan spre smitte. Det er ikke noe galt med blåskjellene, men parasitten gir stor dødelighet og har medført omfattende tap av flatøsters i Europa.

– Hadde ikke helsesertifikat

Den totale importen av danske blåskjell skal ha vært på 280 tonn. Veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet sier til Fosna-Folket at Mattilsynet hadde fått informasjon om at de innførte skjellene skulle gå til ompakking og konsum.

– Det viste seg at en del av skjellene ble satt ut i oppdrettsanlegget på Fosen uten at de nødvendige helsesertifikatene fra danske myndigheter forelå, og uten at Mattilsynet hadde fått melding om dette, sier Skrudland, som forklarer sertifikatene skal opplyse om skjellene er fri for skjellsykdommer.

Ifølge norsk regelverk, som er knyttet til EU-regelverket, er det ikke påkrevd å varsle Mattilsynet om å flytte levende dyr, så lenge de skal gå til butikkhyllene.

– Fri for sykdommen

Ifølge Skrudland ble skjellene satt ut i mai – juni i fjor. I oktober fikk de beskjed om at flere tonn blåskjell hadde blitt plassert i sjøen for oppdrett.

– På det tidspunktet var Danmark fri for sykdommen. Da mente vi at hjemmelen for å kreve at blåskjellene skulle tas opp var for dårlig i forhold til risikoen.

Har ikke påvist sykdom i Åfjord

Skrudland forklarer at Mattilsynet og blåskjelloppdretteren har vært i dialog siden oktober.

–Vår jobb er å følge opp næringen, og sørge for at måten de driver på er i tråd med regelverket. Dette har vi gjort klart for blåskjelloppdretteren.

– Hva er status nå, og hva skjer videre?

– Vi har vært ute og tatt prøver ved anlegget. Det vi er bekymret for er om det har blitt med østers, men det har vi ikke greid å påvise, noe som er betryggende. Nå vil vi fortsette med videre prøvetaking.

– Når er det håp om å avkrefte risiko for sykdom på østers i området?

– Det kan jeg ikke svare på, men det må gjøres en forløpende jobb for å følge opp østers og ta prøver i området.

Foreløpig er det ikke aktuelt å ta opp blåskjellene.

Har ikke anmeldt forholdet

Mattilsynet har vært tydelige på at oppdretteren må kjenne og følge regelverket, men har ikke gitt noen reaksjoner utover det.

– Vi har så langt ikke vurdert alvorlighetsgraden til å være så stor at det er grunn til å anmelde forholdet. Vi må skille hva som var status da skjellene ble tatt inn, og hva som er status nå, sier Aud Skrudland, som ikke kjent med at andre norske oppdrettere har plassert danske skjell i oppdrettsanlegg i Norge.

– Et krav

Daglig leder ved Norgeskjell sier til Dagens Næringsliv at ved Norgeskjell vannes skjellene på nytt før pakking, men sier samtidig at dette ikke er et krav. Det er ifølge Mattilsynet feil.

– Det er et generelt krav om desinfeksjon av avløpsvann fra pakkeanlegg for skjell. Når man flytter skjell over store områder, er det særlig viktig at avløpsvannet blir håndtert, opplyser Skrudland.

Det har foreløpig ikke lyktes Fosna-Folket å få en kommentar fra daglig leder i Norgeskjell Arnulf Koteng.

– Handlet i god tro

Til Dagens Næringsliv påpeker Koteng at de i fjor ba Mattilsynet om råd på grunn av dårlig tilgang på blåskjell fra Norge, og vurderte innførsel fra Danmark. Ifølge Koteng fikk de noen råd, samt tillatelse til å ta inn partiet.

På spørsmål om Norgeskjell fikk tillatelse til å sette ut blåskjellene, sier Koteng følgende til Dagens Næringsliv:

– Nei. Det er helt klart vårt ansvar å følge regelverket, men vi visste ikke at vi måtte søke om reutsetting. Vi mener jo vi har handlet i god tro. Det var jo først etter at vi hadde satt ut skjellene i sjøen at denne østersparasitten ble funnet i Limfjorden og det ble innført generelt forbud mot innførsel fra Danmark.
 

Les også: Frykter parasitt etter utsetting av danske blåskjell