Sør-Trøndelag med i nasjonal rassikringsgruppe

Skal jobbe for økte statlige bevilgninger til rassikring av veier.

Mange fylkesveier i Fosen er sterkt rasutsatt. Nå skal Sør-Trøndelag fylkeskommune jobbe for økte bevilgninger til rassikring ved å delta i Nasjonal rassikringsgruppe.   Foto: Arkivfoto

Leder Karin Bjørkhaug (KrF) i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag er glad for at fylket nå blir medlem i den nasjonale rassikringsgruppa.   Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

Den nasjonale rassikringsgruppa er ei samarbeidsgruppe for fylker med rasutsatte veier i Norge. Så langt er åtte fylker med i gruppa, men nå har også Sør-Trøndelag fått positivt svar på et ønske om å delta.

Fylkesordføreren positiv

- Det er viktig å få økt bevilgningene over statsbudsjettet til rassikring av veier, sier leder Karin Bjørkhaug (KrF) i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag. Hun tok opp spørsmålet om å søke medlemsskap i rassikringsgruppa med fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) i fjor, og fikk den gang positivt respons på spørsmålet.

Roan

Nå har altså de åtte medlemsfylkene vurdert søknaden fra Sør-Trøndelag, og åpnet døra for medlemsskap. I Sør-Trøndelag peker Bjørkhaug på Roan som ett av områdene der det virkelig er behov for investeringer i å rassikre veinettet.

I mål innen 2030

- Målet for rassikringsgruppa er at det nasjonale veinettet skal være rassikret innen 2030. Det er et statlig ansvar å bevilge midler til rassikring av fylkesveier. Skal målet nas innen 2030 må det bevilges langt mer enn i dag, sier Bjørkhaug.

Økt kompetanse

I tillegg til å jobbe politisk for økte bevilgninger over statsbudsjettet, så peker Bjørkhaug på at medlemsskapet i gruppa også vil tilføre Sør-Trøndelag økt generell kompetanse innen området rassikring av vei.


Barnehagebarna skulle ha felles karneval:

– Rasfaren er så stor at vi ikke tør

De kommunale barnehagene i Roan skulle møtes i dag for å ha karneval. Det blir det ingenting av.Her er bildene som viser rasfaren i Roan

– Årsdøgntrafikk blir brukt mot oss, men det er uansett her vi bor.