Så svartelistet villhund

- Ingen tvil om hva dette var, sier en leser til Fosna-Folket.

Mårhund (Nyctereutes procyonoides), noen steder også kalt vaskebjørnhund, er et rovpattedyr i hundefamilien som tilhører gruppen med hundelignende canider. Arten finnes i Norge, men er uønsket her og står derfor oppført på norsk svarteliste. Foto: Wikipedia 

Mårhund

- Mårhunden hører opprinnelig hjemme i Asia (Nord-Kina, Nord-Vietnam, Korea og Japan)
- Mer enn 9000 dyr ble satt ut i tidligere Sovjetunionen i perioden 1929-1955. Arten er i dag etablert i Finland, baltiske land, Polen, Tyskland, Romania, Bulgaria, Ungarn og den europeiske delen av Russland.
- Første gang dokumentert i Norge i 1983, da et dyr ble skutt i Kirkenes. Totalt ni mårhunder er funnet døde i Norge (påkjørt av bil eller skutt).
- Mårhunden i Gutvik er den første som er tatt levende.
- Kjønnsmoden ved ca. 10 måneders alder. Hunnene får unger hvert år, og kullene er i gjennomsnitt på 7-9 valper.

* Har tilpasset seg harde vintre ved å tilbringe de tøffeste månedene sovende. Vintersøvnen varer normalt fra november til mars i Finland.

* Spiser det som er tilgjengelig; egg, fugleunger, frosk, padder, kadaver, smågnagere, insekter og plantemateriale.

Nyheter

Det er en mårhund som nå er sett på Ørlandet - nærmere bestemt Beian.

- Jeg har sett mårhund tidligere, så jeg vet hvordan den ser ut, sier Fosna-Folkets leser til avisa.

Flere i det samme området har også observert tilsvarende dyr de siste dagene. 

Tidligere har det vært meldinger om mårhund i blant annet Bjugn og Rissa.

LES OGSÅ:
* Svartelistet mårhund i Fosen?
* Mårhund i Botngård
* Mårhund flere steder i Fosen

Mårhunden er uønsket i Norge.

Dette skriver Miljødepartementet om problemet med mårhund etter at den er blitt observert i Trøndelag:

"I verste fall kan mårhunden bringe med seg sykdom. Den er en av hovedkildene for smitte av rabies i Europa, og under et rabiesutbrudd i Finland på slutten av 80-tallet ble nesten åtte av ti (77 prosent) registrerte tilfeller funnet på mårhund. Finnene legger kontinuerlig ut åte med vaksinasjon langs grensa mot Russland, og det er ikke påvist rabies i Finland på 1990- eller 2000-tallet.
Mårhunden sprer også revens treleddete bendelmark som kan være svært skadelig for mennesker. Så langt er ikke disse parasittene påvist i på mårhund i Norden, men de er utbredt i Sentral-Europa og finnes også i Russland."