Her skal det legges asfalt på Fosen i år

På Fosen skal det legges nær ti kilometer asfalt i løpet av inneværende år.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Lars Birger Berdal

Nyheter

I 2015 skal det i Sør-Trøndelag asfalteres i overkant av ti mil fylkesvei, noe som tilsvarer 72 000 tonn asfalt. Prislappen for asfaltleggingen er på 78 millioner kroner.

– Fylkestinget prioriterte nesten hele økningen på samferdselsbudsjettet til asfaltering. Det ga en styrking på 20 millioner kroner til formålet og er en viktig satsing for å bedre sikkerhet og framkommelighet på fylkesveiene, sier Karin Bjørkhaug (Krf), leder av samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, i en uttalelse.

Roan og Rissa

På Fosen skal det legges 2720 meter asfalt fra Hofstad til Kuppelskaret på fylkesvei 715 i Roan kommune. I Rissa på fylkesvei 195 får strekningen Kvernsjø - Hermstad 6700 meter asfalt.

«Kan skje endringer»

I pressemeldingen utsendt av Statens vegvesen presiseres det at «det kan skje endringer i hvilke vegstrekninger som får ny asfalt, etter som vi utover våren ser hva slags skader vegnettet har fått i løpet av vinteren og teleløsningen i vår».

Under er den komplette lista:


VegLengdeSted fra-tilKommuner
fv. 30

6626

Røros sentrum rundkjøring - HøsøyaRøros
fv. 31

5212

Ryvollen  -  Riksgrensen VauldalenRøros
fv. 195

6700

Kvernsjø - HermstadRissa
fv. 301

939

Merkesnes  -  KyrksæterøraHemne
fv. 475

2996

Foss  - SørtømmeMelhus
fv. 475

2908

Sørtømme - SjursmoenMelhus
fv. 512

500

Haugbekken  -  StølsbekkenOppdal
fv. 515

1793

Slettvoll  -  BjørkliaOppdal
fv. 561

1870

Glåmos - LøkenRøros
fv. 561

900

Kuråsvollan langs AursundenRøros
fv. 561

4710

Klasvollen - JamtvollenRøros
fv. 564

1700

Brannegga - VintervollenRøros
fv. 651

2730

Hovsbrua -  BakkegjæreMidtre Gauldal
fv. 653

823

Hanshus  -  ØkdalMidtre Gauldal
fv. 700

5980

Meldal  -  RamloMeldal
fv. 700

3479

Skjepphaug  -  BerkåkRennebu
fv. 705

4240

Mustjønna - Nordre FjellheimTydal
fv. 708

1400

Melhuskrysset - GimsanMelhus
fv. 709

2304

Børsa  -  RiaunetSkaun
fv. 710

1076

Gjølme  -  SlettvollenOrkdal
fv. 714

4772

Gagnåsen  -  VåvatnOrkdal
fv. 714

863

BrattstiåstunnelenSnillfjord
fv. 714

1902

FenestunnelenSnillfjord
fv. 714

3703

ValslagtunnelenSnillfjord
fv. 714

1605

Vasslag -  SlåttavikSnillfjord
fv. 715

925

TrollaTrondheim
fv. 715

2720

Hofstad - KuppelskaretRoan
fv. 716

14450

Storhallaren  -  StensvatnetFrøya
fv. 742

300

Melhus sMelhus
fv. 803

512

BørsaSkaun
fv. 875

5550

Bruråk  -  SpillerbakkenTrondheim
fv. 900

3931

Klett  -  KroppanTrondheim
fv. 950

1180

Hommelvik sentrumMalvik
fv. 950

2271

SolbakkenMalvik