Hør Osen-ordførerens protestsang mot kommunereformen

Osen-ordfører Jørn Nordmeland (V) har den siste tida markert seg som en skeptiker på kommunereformen.

Nyheter

Nå viser han det også med en egen sang.

Nordmeland har blant annet gått i bresjen for å invitere alle landets ordførere, fylkesmenn, Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, trønderbenken på Stortinget og Kommunenes Sentralforbund (KS) til en dagskonferanse rundt kommunereformen.  Konferansen, som har fått betegnelsen «Hva er det vi ikke forstår?», skal holdes 7. april i forsamlingslokalet Haugen i Osen.

Kritisk

– Det er småkommuner som stiller seg positive til sammenslåing, men også mange som er skeptiske. Vi kan snakke om et aldri så lite kommuneopprør. Jeg er opptatt av at det ikke er størrelsen i antall innbyggere som bør være avgjørende for om man skal slå seg sammen, men de geografiske forutsetningene. Hva skjer med oss små samfunn i utkantene om vi nesten tvinges til å slå oss sammen med andre - hva blir konsekvensene? Det er dette vi ønsker å få svar på, sa han til Fosna-Folket tidligere i februar.