Setter inn rensketeam:

Bygda kan bli isolert - igjen

Dersom Statens vegvesen må iverksette rensking, blir bygda isolert.

Dersom Statens vegvesen må iverksette rensking, blir bygda isolert.  Foto: Joar Hauknes

Eva Solvi (innfelt) forteller at Statens vegvesen prioriterer å få kartklagt området høyt.  Foto: Joar Hauknes / Statens vegvesen

Nyheter

PS! Geologen har nå vært på stedet. Les mer her.– Det gikk også et ras for drøyt fjorten dager siden, og da hadde vi en geolog på plass. Vi satte i verk tiltak med hyppigere inspeksjon, men det var for å sjekke på veinivå, sier Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Sør-Trøndelag i Statens vegvesen.

Sender rensketeam

I løpet av morgentimene gikk et nytt steinras ved fylkesvei 14 i Hellfjorden i Roan kommune.

– Det vi akutt setter i verk nå, er at vi jobber med å få en geolog utover, samt et rensketeam, forteller Solvi, som sier at dette er et hasteoppdrag.

Hun forteller at årsaken til at det denne gangen også settes inn et rensketeam, er for at man skal få tatt en grundigere inspeksjon enn tidligere.

– Første oppdrag er å få gått opp i fjellsiden, så vi får vurdert der oppe om vi skal sette i gang større rensk av fjellsiden. Vi må avvente til vi har hatt folk der oppe, sier avdelingsdirektøren.

– Hyppig rasfrekvens

Rensketeamet med spesialkompetanse skal enten klatre opp eller bruke lift.

– Årsaken til at vi setter inn ytterligere spesialkompetanse, er på grunn av at det er såpass hyppig frekvens på nedrasing, sier hun.

Bygda kan bli isolert

Vanligvis jobber rensketeamene om våren og på sommeren på grunn av tele, men i dette tilfellet har Statens vegvesen omprioritert.

– Dersom vegvesenet finner ut at det nå må renskes, så vil jo veien bli stengt og bygda isoleres, sier Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp).

Statens vegvesen er klar over problemstillingen.

– Vi gjorde det for to år siden, så det er konsekvensen. Da må man gå i dialog på hvordan man skal løse dette om man må stenge veien.

Les også: Over 500 personer isolert

Solvi forteller at å få på plass geolog og rensketeamet er høyt prioritert, men hun kan ikke tidfeste akkurat når de er på plass.

– Vi vet ikke når vi er på stedet, men vi holder på med organisering, og det blir gjort så fort det lar seg gjøre.

Ordføreren i Roan forteller at det er snakk om rundt 500 personer som kan bli berørt dersom bygda isoleres. I tillegg kan Kråkøy slakteri, Krifofisk og Nilssen hønseri bli berørt. Grydeland er glad for at Statens vegvesen tar saken på alvor.

– Jeg håper at de finner ut noe, som gjør at vi får en mer permanent løsning, sier han.

Les også: Bygda kan bli isolert - igjen