Renseanlegg satt ut av drift

Alle abonnenter tilknyttet Roan vannverk får nå råvann i kranene.

Det opplyses om at det er elektroniske komponenter som er skadet slik at dette renseanlegget ikke er i drift.   Foto: Terje Dybvik

Roan-rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er feil på noen elektriske komponenter som er årsaken til at rensanlegget ikke fungerer som det skal.

Over 200 husstander er tilknyttet Roan vannverk.

LES OGSÅ: Fant for høy konsentrasjon av aluminium i drikkevannet

Roy-Bjarne Hemmingsen, rådmann i Roan, ber på kommunens nettside om at abonnentene utviser forsiktighet:

«Vi har vært i dialog med noen av de næringsdrivende tilknyttet dette vannverket og er kommet fram til at vi fra nå - lørdag kveld 7. februar - lar råvann gå ut til alle abonnenter tilhørende Roan vannverk.

Kommunen kan ikke garantere kvaliteten på dette vannet og ber derfor alle abonnenter utvise forsiktighet og ta nødvendige forholdsregler ved bruk. Det er elektroniske komponenter som er skadet slik at renseanlegget ikke er i drift. Dette vil det bli tatt tak i over helgen når reservedeler igjen er tilgjengelige.

Kommunen beklager de ulemper dette påfører den enkelte abonnent, og vil sørge for å få anlegget i drift raskest mulig.»

LES OGSÅ: – Vi sliter når det gjelder vann