– Ønsker ikke enda flere midlertidige ansettelser

I Roanstua var det stort oppmøte under streiken i dag.

Inger Lise Eian (Utdanningsforbundet), Anne-Turid Strøm (Fagforbundet) og Tina Øverdal (Norsk sykepleierforbund) holdt appell.   Foto: Privat

Utdrag fra regjeringens forslag:

*Utvide adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid:

Fra 9 til 10 timer ved individuell avtale

Fra 10 til 12,5 timer ved lokal avtale.


*Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative arbeidstidsordninger.


*Utvide grensene for overtid, men den totale rammen øker ikke:

Pålagt grense for overtid økes fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned.

Overtid i lokal avtale fra 15 til 20 timer per uke og fra 40 til 50 timer per måned.

Overtid Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon til økes fra 20 til 25 timer per uke.


*Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale - ikke over 69 timer per uke.


*Endrer fra forbud mot søndagsarbeid til at det skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidstaker kan avtale å arbeide i gjennomsnitt annenhver søndag, men slik at ukehvilen skal falle på en søndag eller helgedag minst hver sjette uke.

Kilde: Regjeringen.

Her markeres den politiske streiken i Roan.   Foto: Privat

Nyheter

LO, Unio og YS oppfordret sine medlemmer til å streike i to timer fra klokka 14 til 16 i dag. Den politiske streiken hadde til hensikt å protestere mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.

– Vil ha forutsigbar arbeidstid

I Roan var flere organiserte samlet for å markere motstanden.

– Vi markerte streiken i Roanstua med appell og informasjon om konsekvensene av endringer av arbeidsmiljøloven dersom forslaget blir vedtatt. Det var stort oppmøte og engasjement, sier Tina Øverdal i Norsk sykepleierforbund.

Les mer om saken: – Vi har aldri før opplevd så stor interesse

– Vi ønsker ikke enda flere midlertidige ansettelser. Det at arbeidsgivere nå kan få anledning til å forlenge og pålegge mer arbeidstid ønsker vi ikke. Det er greit å jobbe overtid når det passer, men vi vil ha forutsigbar arbeidstid. Vi ønsker å bestemme over fritiden selv, sier Inger Lise Eian i Utdanningsforbundet.

Har liten forståelse

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier til NTB at han har liten forståelse for at tre hovedorganisasjoner gikk til politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven.

– Jeg har problem med å forstå hvorfor de streiker. Streiken er politisk motivert. Med mine forslag blir det ikke tillatt å arbeide mer enn det som er tillatt i dag, ikke tillatt med mer overtid enn i dag og heller ikke tillatt med flere søndager enn i dag. Arbeidsgiver kan ikke pålegge en ansatt å jobbe flere søndager på rad enn i dag og heller ikke pålegge flere overtidstimer enn i dag i løpet av ett år, sier Eriksson til NTB.

Her er bildene som viser rasfaren i Roan

– Årsdøgntrafikk blir brukt mot oss, men det er uansett her vi bor.