Hitra og Frøya pluss Fosen kan bli sant?

Politiske krefter i både Hitra og Frøya kommune taler for å vurdere en sammenslåing med deler av Fosen.

Hitra kommunes rådhus (t.v.) på Filllan. Kan dette også bli en del av en ny Fosen-kommune?   Foto: Terje Dybvik

Hva synes du om forslaget Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan som én kommune?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Det som framholdes som en løsning er at kommunene Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan går sammen.

– Bare Frohavet mellom oss

Avisa Hitra-Frøya melder at Frøya kommunestyre har bedt styringsgruppa vurdere dette alternativet med Fosen-kommunene. Berit Flåmo, Ap-ordfører i Frøya, snakker varmt om en slik løsning.

LES OGSÅ: Vedtok nytt ønske om sammenslåing med Bjugn

- Fosenkommunene er interessante for oss, både ut fra geografi og næringsstruktur. Det er bare Frohavet mellom oss. Halten har alltid hatt tett tilknytning til Fosen, og Ørlandet er et trafikalt knutepunkt for øyregionen. Og Bjugn er som oss en stor havbrukskommune med oppdrett, fôrfabrikk og så videre, sier Flåmo til Hitra-Frøya.

Vibeke Stjern

Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Åfjord pluss Roan ligner litt på det som Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) også har framholdt som en kystløsning: Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen som én kommune. Her er imidlertid ikke Hitra og Frøya tatt med.

LES OGSÅ: Osen ut av Fosen? Kommunen utreder alle alternativer

Ordfører i Hitra, Ole L. Haugen, har tidligere uttalt at en sammenslåing med et par Fosen-kommuner kan være en vei å gå. Han har framholdt at en ny kystkommune kan være Hitra, Frøya, Bjugn, Ørland, Hemne, Snillfjord, Aure og Smøla. Det vil medføre en kommune på rundt 30.000 innbyggere.

LES OGSÅ: Skal gi tilbakemelding om én Fosen-kommune innen februar

33 prosent for

Avisa Hitra-Frøya har spurt sine lesere om hva de mener alternativet Frøya+Hitra+Ørlandet+Bjugn+Åfjord+Roan. Så langt mener 33 prosent at det er en fornuftig tanke. 60 prosent har trykket på svaret «Nei, Frøya+Hitra bør heller orientere seg innover», mens 7 prosent har svart «Vet ikke».

Til høyre kan du avgi sin stemme på det samme spørsmålet.