Elevene ønsker frukt på skolen

Den statlige ordningen med gratis frukt på skolen hver dag ble borte i høst.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Her er brevet elevrådet ved Åsly skole har sendt til politikerne i Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK):

Brev fra elevrådene

«Hei!

Elevrådet fra 8., 9. og 10. klasse ved Åsly skole ønsker skolefrukten tilbake. Dette har mange grunner, blant annet slitne og sultne elever på mandager. Da starter elevene klokka 08:00 på skolen, og har ikke matpause før 11:30. Vi ville gjerne hatt frukt i friminuttet før matfri. Frukt gir energi til elevene, og det hjelper til i stor grad med læringen, så de ikke blir ukonsentrerte. Etter tredje økt på mandager (og onsdager for 10. klasse) er elevene såpass sultne at de rett og slett mister fokus på skolearbeid.

Om ikke kommunen har råd til å gi skolefrukt hver dag, så er det viktigst for oss at vi får det på mandager og onsdager. Skolefrukt kan hjelpe ungdommer inn i gode vaner ved å spise mer frukt, også i hjemmet.

Enkelte ungdommer har kanskje ikke frukt hjemme, men på skolen har de god mulighet til å venne seg til å spise frukt. Husk at "5 om dagen" også er et viktig begrep, og skolefrukten oppfyller 1 av dem!

Med vennlig hilsen

Elevrådet ved Åsly skole, 8., 9. og 10. klasse.»

Kostnad

Fram til  høsten 2014 var det statlig finansiering av skolefruktordningen. Som en erstatning for at den nå er borte har Helsedirektoratet sammen med skolefrukt.no og frukt.no laget abonnementsordningen Skolefrukt som alle skoler i Norge kan delta i.

Prisen er kroner 3,- per frukt eller grønnsak. Ordningen er subsidiert med én krone fra staten.

Rektorene vil ikke

Rektorene i Rissa har sagt at de ikke ønsker en slik ordning nå, fordi den medfører en del arbeid. De mener det enkleste er at foreldrene sender med elevene frukt hjemmefra.

HOK skal diskutere saken i møte neste uke. For Rissa kommunes del er det ikke satt av penger til at elevene skal få gratis skolefrukt dette skoleåret. Det koster Rissa kommune en halv million kroner i året dersom alle elevene skal få gratis frukt hver dag.


Ønsker å beholde frukt

Statlig tilskudd til skolefrukt er nå fjernet.