Hvordan blir 2015?

Fosna-Folket har spurt ulike fremtredende samfunnsaktører om hva som vil prege det nye året vi går inn i.

Ådne Røkkum, Tore O. Sandvik, Tor Singsaas og Kirsti Leirtrø gir sine innspill på hva som prege året 2015.  Foto: Arkivbilder

Nyheter

Tore O. Sandvik (Ap), fylkesordfører i Sør-Trøndelag:

Det er valgår. Det vil helt sikkert prege den politiske debatten.

Den lave oljeprisen betyr at en rekke arbeidsplasser innenfor oljesektoren vil gå tapt også i 2015, så får vi håpe at lavere kronepris gjør at andre eksportnæringer vokser og har behov for kompetansen. Ikke minst på Fosen, hvor vindmølleutbyggingen forhåpentligvis kommer i gang.

Personlig så håper jeg at vi får etablert en langt bedre behandling av de lengeværende asylbarna neste år.

Foruten dette, tror jeg man må være forberedt på både opp- og nedturer. Det var ingen som spådde oljeprisfallet eller IS sin fremmarsj før 2014.


Tor Singsaas, biskop i Nidaros bispedømme:

Først og fremst håper jeg inderlig på fred i Irak og Syria, og en ende den på voldsspiralen vi ser der.

Årets fredsprisvinnere har fremmet barnas situasjon i verden. Kirken vil fortsette å ha barna i sentrum for sitt arbeid i 2015. Det er viktig å ha stor oppmerksomhet på barns oppvekstsvilkår og situasjon i samfunnet. Dette er et ansvar alle voksne har i lokalsamfunn og naboskap.

Jeg følger spent med på situasjonen til privatpersoner som står i forhandlinger med Forsvarsbygg på Ørlandet. De befinner seg i en sårbar situasjon med en krevende motpart. Jeg håper det ordner seg med verdige avtaler for dem.

Kirken har et sterkt ønske om en ny diakon som er felles for Ørland og Bjugn. Det er et viktig bidrag i forbindelse med befolkningsøkningen på Fosen med den fremtidige hovedkampflybasen. Jeg hører at kommunestyret i Bjugn har sagt nei til denne, og det synes jeg er veldig synd. Men jeg håper likevel at ikke siste ord er sagt i saken.


Kirsti Leirtrø (Ap), leder for kulturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Sør-Trøndelag fylke har for fjerde året på rad blitt kåret til årets kulturfylke i 2014. Dette håper vi vi kan lykkkes med også i 2015.

2015 er friluftslivets år. Friluftsarealene våre er under press, og kommunene på Fosen er i gang med et viktig arbeid med en verdisetting av disse.  

Vi har fått realisert det store byggeprosjektet på 54 millioner kroner ved museet Kystens arv, og spaden vil forhåpentligvis komme i jorda i løpet av 2015.

En ny satsing som jeg håper får enda større oppslutning i 2015, er pilegrimsleia langs kysten til Olavsfestdagene. Det har vært et prosjekt over flere år som ble en realitet i 2014, og som gjør at pilegrimene kan ta turen innom Fosen for å besøke kirkelige kulturminner som Reins Kloster eller Austrått Borgen.

Teaterstykket «Den siste viking» blir satt opp hvert andre år i Statsbygd, og i 2015 er det oppsetning igjen. Det er som å se det for første gang hver gang.

Musikklinja ved Fosen videregående skole er desverre nedlagt, og jeg håper vi får til et bedre samspill mellom den videregående skolen og kulturskolene på Fosen slik at skolen fortsatt kan ha en god kulturprofil.  Den videregående skolen har fått ekstra midler for å tilby elevene valgfag med musikk fem timer i uka som vi håper mange vil benytte seg av.

Kultur og idrett er først og fremst basert på frivillighet, og er avhengig av ildsjeler. Disse er det heldigvis mange av på Fosen.


Ådne Røkkum, daglig leder i Campus Fosen og styremedlem i Sør-Trøndelag idrettskrets:

Jeg er naturlig nok veldig engasjert i Veteran-NM i skøyter i Bjugn i mars. Det er artig med norske mesterskap på Fosen, og dette er det åttende på syv år.  

Triathlon Gjølgavatnet er et høydepunkt på sommeren. Det var en rekordaktivitet i 2014, og de vil sikkert ikke gi seg i 2015.

Ellers har vi et fantastisk skitilbud på Fosen med anlegg i flere kommuner. Både fotball og håndball er populære aktiviteter. Sykkel er også blitt meget populært etter hvert.

I Åfjord, Roan og Ørland er det et miljø for bueskyting. Bueskytter Runa Grydeland har et særskilt talent, så jeg er spent på hvordan hun vil hevde seg videre.