Under halvparten handler klær og sko i egen kommune

47 prosent av de spurte svarer at sko- og kleshandelen skjer i hjemkommunen.
Innbyggerundersøkelsen
  • Nivi analyse har på oppdrag fra Fosen regionråd gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing på Fosen.
  • 2000 personer over 18 år ble intervjuet.
  • Intervjuene fordeler seg på syv kommuner, hvorav 400 intervjuer i Rissa, 300 i Leksvik, 350 i Bjugn, 350 i Ørland, 300 i Åfjord, 150 i Roan og 150 i Osen.
  • Intervjuene ble gjennomført per telefon i perioden 16.oktober - 3.november 2014.
Nyheter

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggeranalyse om tilhørlighet og veivalg for Fosen-kommunene. Dette på oppdrag fra Fosen regionråd.

Totalt 2000 fosninger i de syv kommunene har blitt spurt. Ett av punktene var serviceatferd.

Flesteparten handler i egen kommune

Når det kommer til større innkjøp av dagligvarer går det fram at flesteparten handler i egen kommune. Over 90 prosent av de spurte i Bjugn, Ørland, Åfjord og Rissa svarer at handelen skjer i hjemkommunen. I resterende kommuner handler rundt 75 prosent i egen kommune.

«Tallene for de lokale bostedsområdene viser betydelig større variasjon. Setervika i Osen er sterkt koplet mot Namsos, mens resten av kommunen er like mye vendt mot Steinkjer som mot Namsos. I Roan er særlig Brandsfjorden sterkt orientert mot Åfjorden. I Vanvikan i Leksvik kommune svarer 31 prosent at de gjør større innkjøp av dagligvarer i Rissa», heter det i rapporten.

Over halvparten handler klær og sko utenfor kommunen

Innkjøpene av klær, sko og annet utstyr til personlig bruk eller til bolig gjøres i større grad i andre kommuner. 47 prosent svarer at de handler i egen kommune.

«Setervika i Osen er sterkt koplet mot Namsos, mens resten av Osen kommune forholder både til Namsos og Steinkjer, med Steinkjer hakket foran som handelssted. Majoriteten av innbyggerne i Brandsfjorden i Roan gjør innkjøp av klær, sko og annet utstyr i Åfjord. I Bjugn er Ervika handelsmessig sterkere koplet opp mot Brekstad enn mot Botngård for denne typen varer og i Vanvikan svarer nær 70 prosent at slik handel foregår i Trondheim».

Les mer om rapporten:

Innbyggerne ønsker tre kommuner på Fosen

Ifølge Nivi analyses innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing på Fosen er det bred støtte i befolkningen for tre kommuner i regionen.


- Det er endringsvilje i befolkningen

Ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern (Ap), er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.


- Deling av kommunen er ikke et alternativ

24 prosent av innbyggerne i Vanvikan og 15 prosent av innbyggerne i Leksvika mener det er behov for grenseregulering eller deling av kommunen.


Analytikeren bak rapporten om resultatet:

- Oppsiktsvekkende og avklarende

- Jeg stoler mye mer på slike undersøkelser, enn følelsesladede folkeavstemninger som den man hadde mellom Bjugn og Ørland kommune tidligere, sier Geir Vinsand, faglig ansvarlig i NIVI Analyse.