Dødsvarsler-prosjektet fortsetter neste år

– Vi er ikke helt i mål.

21. mai startet Midt-Norge-prosjektet. Her står Audun Stien (til venstre) sammen med Eivind Myklebust, en av sauebøndene i beiteområdet. 

Nyheter

– Målsettingen i første runde var ikke å komme med en endelig konklusjon, sier prosjektleder Audun Stien, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Første del av Midt-Norge-prosjektet nærmer seg slutten. Formålet har vært å finne ut hvorfor mange av lammene ved Rødsjø-området i Rissa gjennom mange år har dødd.

Lammene og søyene ble påmontert dødsvarslere, slik at det var mulig å rykke raskt ut når lammene ble skilt fra søyene.

*15 lam er dokumentert tatt av kongeørn i forbindelse med prosjektet.
* Ett lam uten dødsvarsler et dokumentert tatt av kongeørn.
* Ett lam er dokumentert tatt av fredet rovvilt.
* Ett lam er dokumentert tatt av gaupe.

Fortsetter neste år

Ifølge prosjektlederen har det aldri før blitt dokumentert så mange tap i Norge i løpet av en sesong. Dette skyldes teknologien som er benyttet.

– Vi er ikke helt i mål. Vi har planer om å holde på neste år også, forteller Audun Stien.

Målet med del to av prosjektet er å sikre seg enda bedre tall.

– Det har vært en innkjøringsfase. Nå håper vi på enda bedre uttelling.

– Eksepsjonelt år


Høye temperaturer og langvarig tørke kan ha påvirket forskningen.

– Det har vært et eksepsjonelt år med tanke på klima. Eksempelvis alveld (les mer her) kan være knyttet til klimaforhold.

Les mer om prosjektet: Aldri før har så mange lam blitt dokumentert drept av kongeørn