7 av 12 hadde symptomer på dødelig sykdom

– Vi tør ikke si at de har dødd av sykdommen.

Dette lammet ble merket med radiosender i prosjektet. Nå viser det seg at flere av lammene som har dødd hadde sykdommen alveld.  Foto: Magnus Okstad

Om prosjektet:

Søyer ute på beite: 435.

Lam ute på beite: 710.

Antall dødsvarslere påmontert lam: 220.

Satellittsendere på søyer: 150.

Foreløpige tall fra:

*15 lam er dokumentert tatt av kongeørn i forbindelse med prosjektet. 
* Ett lam uten dødsvarsler et dokumentert tatt av kongeørn. 
* Ett lam er dokumentert tatt av fredet rovvilt.
* Ett lam er dokumentert tatt av gaupe.
* 7 undersøkte døde lam hadde symptomer på dødelig sykdom (alveld).

Nyheter

21. mai startet Midt-Norge-prosjektet, et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bioforsk, Miljødirektoratet, fylkesmannen og sauebøndene. Sendere ble påmontert lammene og søyene. Når lammene blir skilt fra søyene, får datamaskiner signal om dette. Da rykker ansvarlige ut til området for å dokumentere dødsårsak. Prosjektet ble startet i Rødsjø-området i Rissa kommune.

Se video fra merkingen her.

*15 lam er dokumentert tatt av kongeørn i forbindelse med prosjektet.
* Ett lam uten dødsvarsler et dokumentert tatt av kongeørn.
* Ett lam er dokumentert tatt av fredet rovvilt.
* Ett lam er dokumentert tatt av gaupe.

Rundt 1. november kommer endelige tall. Da har bøndene gjort en endelig oppsummering etter at dyrene er sanket inn.

7 av 12 hadde symptomer

I forbindelse med prosjektet er det funnet flere lam og søyer med ukjent dødsårsak. Prosjektleder og seniorforsker i NINA, Audun Stien, har tidligere uttalt at det var mistanke om at flere lam hadde dødd av sykdommen alveld.

– Det er en teori vi håper på å få evaluert av en veterinær, sa Audun Stien.

Nå har NINA fått tilbakemelding på tolv undersøkte dyr.

– Syv hadde symptomer på alveld. Vi tør ikke si at de har dødd av sykdommen.

Likevel er det sannsynlig at flere døde som en konsekvens av alveld, mener Stien.

Av de fem andre som ble undersøkt, var dødsårsakene avmagring, magesår og blødninger i tarm. Hos ett av lammene ble det ikke funnet dødsårsak. NINA venter fortsatt på rapporter om seks dyr.

– Gjemmer seg i skyggen

Alveld er en sykdom hos sau, som hyppigst forekommer hos lam. Ifølge Store norske leksikon antas det at giftvirkningen kommer etter å ha spist plantearten rome. Giften medfører leverskade som utgjør overfølsomhet for lys. Audun Stien forteller at sykdommen har gitt dødelighet i sauebesetingene særlig på Vestlandet.

– Typisk for sykdommen er at de blir lyssky. Mange av dyrene som hadde alveld er funnet langt inne i steinurer. De gjemmer seg i skyggen, forteller Stien.

– Er det overraskende at sykdommen er funnet på Fosen?

– Vi har forkastet sporstoffmangler, noe som er et fremskritt. Vi hadde ingen sterke føringer på hva vi skulle forvente. Det er ikke overraskende, men heller ikke forventet.

Les mer om prosjektet: Aldri før har så mange lam blitt dokumentert drept av kongeørn