Biskop på glattisen

Fem hektiske dager med visitas i Bjugn og Ørland.

Biskop Tor Singsås forsøker seg med skøyter på beina i Fosenhallen. Jarle Håbrekke er kyndig instruktør.  Foto: Vidar Schanke

Nyheter

Biskopen i Nidaros, Tor Singsås, har denne uka hatt visitas i Bjugn og Ørland. Det ble avsluttet med bispevisitasgudstjeneste i Ørland kirke med påfølgende sosial sammenkomst og gjennomgang av visitasberetningen.

Et godt inntrykk

Biskopen poengterte at alle mottakelser og opplevelser har gitt et gitt et godt inntrykk. Formålet med en bispevisitas er å legge til rette for aktivt engasjement og stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge. Biskopen skal legge vekt på forkynnelse i soknet, gi sin støtte til menighetens virksomhet og styrke fellesskapet.

Møtte støygruppa

Under sitt opphold i de to kommunene hadde biskopen blant annet et møte med «Støygruppe Ørland». Biskopen lovte at han i samarbeid med det lokale politiske miljøet vil ta politisk initiativ til å møte forsvarsministeren for å se på muligheten med å ta noen grep. Det humane hensynet må tas vare på, det er viktig å lette trykket for de som står midt oppe i det, mener biskopen.

Ut på isen

Han besøkte også skoler og sykehjem, og han ble informert om reformasjonsprosjektet i Ørland. De diakonale utfordringene som utbyggingen av kampflybasen vil føre med seg, var også tema for biskopens besøk.

Litt tid for adspredelse ble det også, og da ble biskopen invitert med ut på isen i Fosenhallen.


Familiesamling i kontrastfylt øyrike

Det var bokstavelig talt en hel skokk som besøkte Tarva på familiedagen sist søndag.