- Usikkerheten tærer på helsa

Mener oppgjør for støyofre i Ørland må prioriteres høyere.

SKUFFET: Leder i støygruppe Ørland, Hans Kristian Norset, håper på bred politisk støtte for raskere tempo i oppgjøret for de støyrammede.   Foto: Skjalg Ledang

Nyheter

Leder Hans Kristian Norset i støygruppe Ørland har henvendt seg til Forsvarsbygg for å få klarhet i hvilken framdrift man ser for seg i innløsning av boliger i rød sone.

- Usikkerheten tærer på helsa for mange, mest psykisk, sier Norset til fosna-folket.no. Han forventer politisk støtte både lokalt og nasjonalt for at støyoppgjøret må ga raskere enn det tempoet det er lagt opp til i dag.

- I dag er det ingen som vet når det blir deres tur, sier Norset. Og legger til at han da snakker om alle de som så langt ikke er i dialog med Forsvarsbygg.

Direktør kampflybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg sier til adressa.no at Forsvarsbygg har fått det de ba om i forslaget til statsbudsjett, og at man vil innløse 17 boliger ved kampflybasen i løpet av 2015.

Norset sier i en kommentar at i totalbildet av kostnader knyttet til etableringen av kampflybasen, så er det små summer oppgjøret med de støyrammede utgjør. Han mener staten ikke har noe å spare ved at dette trekker ut i tid.