– Nærmere storutbygging i Fosen

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag FrP, håper nye avskrivningsregler for vindkraftanlegg vil bidra til at større prosjekter vil bli realisert i Fosen.

Sivert Bjørnstad mener den rød-grønne regjeringen ikke gjorde nok for å unngå at forskjellen mellom Sverige og Norge skulle oppstå.  Foto: FrP og Terje Dybvik

Nyheter

Det var blant annet NRK Dagsrevyen som fredag kveld omtalte nye avskrivningsregler for vindkraftanlegg.

– Gjelder også Fosen

– Som kjent opererer vi i et felles elsertifikatmarked med Sverige, og en uforholdsmessig stor del av utbyggingen de siste årene har skjedd i Sverige på grunn av bedre rammebetingelser der. Endrede avskrivningsregler vil kunne være med å bidra til at flere vindkraftprosjekter som per i dag ikke har fått investeringsbeslutninger nå får det. Dette gjelder blant annet på Fosen, tror Bjørnstad.

– Gjorde ikke nok

Sivert Bjørnstad mener den rød-grønne regjeringen ikke gjorde nok for å unngå at forskjellen mellom Sverige og Norge skulle oppstå.

LES OGSÅ: Bessakerfjellet og Kjeungskjær del av storslått utvikling

– Dette viser at med FrP og H i regjering, så vil vi kunne minske denne forskjellen, og at  dette nå vil legge til rette for at mer av vindkraftutbyggingene vil komme i Norge. Jeg håper dette vil være med å realisere store, samfunnsøkonomiske vindkraftutbygginger, som for eksempel på Fosen, framholder Sivert Bjørnstad overfor fosna-folket.no, som også håper at  dette vil trygge forsyningen av strøm til Midt-Norge.

– Nå ligger forholdene til rette

Avskrivningsreglene for vindkraft har vært en svært viktig sak for FrP/H, som har stått høyt på prioriteringslisten.

LES OGSÅ: Planer om å investere 7 milliarder kroner på Fosen

– Jeg er derfor glad for at det nå skal utarbeides forslag til gunstigere avskrivningsregler, og særlig at reglene skal gis virkning for inntektsåret 2015. Nå ligger forholdene til rette for at aktørene endelig kan ta investeringsbeslutninger, tror Bjørnstad.