Trangt nåløye for å få støtte

Ordfører Ove Vollan (H), som er styreleder i Rissa Utvikling KF, sier det slettes ikke er alle som får støtte til nyetableringer.

Innehaver Hallgeir Sand søkte om 150.000 kroner til oppstart av erotisk butikk/nettbutikk. 

Nyheter

Som vi skrev i torsdagsutgaven av papiravisa valgte Rissa Utvikling denne uka å si nei til å støtte den planlagte erotiske butikken/nettbutikken som kommer på Kvithylla.

Unik

-Hvorfor vil dere ikke støtte Amors Lille Hjelper? Butikken blir unik, det finnes ikke noen butikk i verken Rissa eller Fosen med det vareutvalget denne butikken planlegger å ha?

-Vi har et begrenset beløp som årlig deles ut. I siste møte var det tre søknader som ikke fikk midler. Det er et trangt nåløye og mange om beinet, sier Ove Vollan til fosna-folket.no

-Det ble nei på grunn av typen butikk?

-Nei, jeg vil heller si at det gikk på antall arbeidsplasser. I tillegg er ikke bruksendring til næring behandlet i hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø enda, påpeker Vollan.

Klagemulighet

-Så det er mulig å søke på nytt ved en senere anledning?

-Det er alltid mulig både å søke på nytt og å klage, sier han.

-Hvordan er regelverket dere forholder dere til?

-Rissa Utvikling gir støtte til næringsutvikling og stedsutvikling. Men, det brukes også skjønn. Vi får svært mange søknader i løpet av et år, avslutter Ove Vollan som ønsker innehaver av Amors Lille Hjelper lykke til med planene.


Ingen støtte til erotisk butikk

På Rissa Utviklings styremøte i dag ble det delt ut noen hundre tusen kroner i støtte til ulike aktører.