Har oppgradert jordskredfaren i Fosen

Jordskredvarslingen ved NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har nå oppgradert faren for jordskred til gult nivå for Fosen.

Illustrasjonsbilde fra et tidligere jordskred i Leksvik.  Foto: Kjell Dahle

Aktsomhetsnivåer

NVE bruker begrepet jordskredfare i varslingsteksten for å informere om fare for jordskred, flomskred, små utglidninger og sørpeskred.

Det er sannsynlig at jordskredtyper spesifisert i varselet (jordskred, utglidinger, flomskred eller sørpeskred) vil forekomme på aktsomhetsnivåene 2, 3 og 4, gitt værprognoser og hydrologiske forhold.

Skadeomfang er ikke nødvendigvis relatert til nivå, men til infrastruktur og øvrig skadepotensial i varslingsområdet. For eksemel, kan det ved varsel om gult nivå gå ett enkelt jordskred som treffer et hus og gjøre mye skade, mens et større antall jordskred på et høyere nivå kan skje i ubebygde områder og medføre liten skade.

Steinsprang kan forekomme på alle nivåer.

Merk også at fare for leirskred og kvikkleireskred ikke inngår i jordskredvarslingen. Disse skredene skyldes prosesser med svært treg responstid eller menneskelig aktivitet.

 

Kilde: NVE

Gult nivå i Fosen.  Foto: NVE

Nyheter

« Det ventes mye regn, opp mot 70 mm. Nedbørmengden er noe usikker. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales», står å lese i meldinga som er laget.

Gult nivå tilsvarer aktsomhetsnivå 2 på en skala fra 1 til 4.

- Vær oppmerksom

Vakthavende hydrolog ved Jordskredvarslingen, Per Glad, oppfordrer folk om å være oppmerksomme.

– Store mengder nedbør gir økt fare for erosjon langs bekker og elver som kan lede til jordskred. Folk som ferdes på veiene bør være spesielt oppmerksomme på dette, da jordmasser og stein kan sive ut i veibanen.

I dag og i helga

– Og dette farenivået vil vi ha nå framover?

– For Fosen er det foreløpig gjeldende for i dag og i helga. Så er det en kontinuerlig vurdering av hvordan farenivået skal settes videre, sier Glad til fosna-folket.no.


Lesernes uværsbilder

Send oss gjerne dine værsbilder og del dem med våre lesere!Vurderer jordskredvarsel: – Det er helt i grenseland

– Det er ikke umulig at det oppjusteres til gult i morgen tidlig.