Familiesamling i kontrastfylt øyrike

Det var bokstavelig talt en hel skokk som besøkte Tarva på familiedagen sist søndag.
Nyheter

Skokken som tok turen over til Tarva på søndag fikk testet påstanden om at «Tarva- en perle i Fosen». Det var dette arrangørene hadde markedsført opplegget med på forhånd.

– En noe svulstig påstand kanskje, sier Vidar Schanke, som hadde hovedansvaret for planlegginga. Utenom noen få biler var dekket på MF Stoksund fylt med sykler og tursekker på ekstraturen som var satt opp.

Mange bidragsytere

Samarbeid på tvers var nøkkelord for denne familiedagen; Fylkesmannen i Sør-Trøndelag /Landbruksavdelingen, Gårdbrukere på Tarva, Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn, Tarva Vel, Forsvaret, Bjugn menighet, Norsk Ornitologisk Forening/Fosen lokallag var garantistene for en vellykket dag.

– Fylkesmannens landbruksavdeling har et spesielt ansvar for å følge opp Tarva som Utvalgt kulturlandskap. Tarva er avhengig av driftige fastboende, sier tidligere driver av Tarva gård, Christian Hagen. Han opplyser at det i dag er elleve fastboende innbyggere på Husøya. I tillegg er det 41 fritidsboliger. 

Motsetninger

Motsetningens preger øygruppa. Skytefelt på utsida på Karlsøya, og landskapsvernområde på innsida Været. Major Trygve Rushfeldt åpnet dørene på Tarva skytekontrolltårn og ga en usminket og spenstig versjon av aktiviteten. Han framhevet at samarbeidet med befolkningen er enestående bra. – Bruk veiene vi har laget her ute, sier Rushfeldt, - men ikke når det annonseres aktivitet eller det er hengt opp rødt flagg.

Fuglelivet setter sitt preg på faunaen. Det er observert over 157 arter, og funnet og om lag 50 arter hekker her. Seksten år gamle Jørgen Søraker viste seg som en kapasitet innen viten om fugler.

Geistligheten

Midt oppi landskapsvern, flora og fauna var både soknepresten i Bjugn og prosten i Fosen bidragsytere denne dagen. - Tarva er en del av Fosen prosti og det er viktig for meg å kjenne til det som hører til her, sier prost Brita Hardeberg. De deltok i minnemarkeringa av skyteulykka like etter krigens. Seinere var det gudstjeneste et fullsatt kapell. Tarva Vel sto for kirkekaffen, med storgrill ved skolen hvor små og store koste seg skikkelig.  – Ørland og Bjugn skal ha bispevisitas i oktober og da kan jeg trygt si til biskopen at; «På Tarva er alt under kontroll». Sokneprest Åslaug Elvebakk håper at dette kan bli en årlig tradisjon.

– En skokk er et gammelt mengdebegrep som betyr 60. På returen over Tarvafjorden var det enstemmighet i skokken om at «Ja, Tarva er en perle!», sier Schanke.