Ønsker å beholde frukt

Statlig tilskudd til skolefrukt er nå fjernet.
Nyheter

I siste møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) i Rissa, ble skolefruktordningen drøftet. Fra 1.8.2014 er statlige overføringer tatt bort, og ansvaret overlatt til den enkelte kommune.

Forslag

Anne Kirkeby (SV) fikk med seg alle HOK-medlemmene på at saken sendes over til kommunestyret med følgende forslag:

HOK ber KST om å gjøre vedtak om å opprettholde fruktordningen.

HOK vil at det skal vurderes om det kan finnes rimelige ordninger for å kjøpe inn frukt på kommunens regning og om det skal lages en betalingsordning tilsvarende melkeordningen.

Knappe ressurser

Rektorene har diskutert saken i juni. De synes ikke det er riktig å bruke knappe kommunale midler til å finansiere skolefrukten. De begrunner sitt syn med at det er mye frukt som ikke spises når det kommer en frukt til hver elev daglig. Det er også mye arbeid med skolefrukt, og det vil bli mye arbeid dersom det blir en abonnementsordning med dette.

Rektorene foreslår derfor at ansvaret for at barna spiser frukt på skolen, føres tilbake til foreldrene.

Vil diskutere

- Jeg ønsker at vi skal ha en diskusjon på dette, sier Anne Kirkeby til Fosna-folket.no

- Skal vi fortsette med skolefrukt og bevilge ekstra penger til det, eller skal vi lage en abonnementsordning? Dagens regjering har nå tatt bort noe alle har likt. Vi får ikke flere lærere av å ta bort frukt og grønt i skolene. Og hva er sunnest for elevene? Melk eller frukt?, spør Kirkeby som også mener at her bør både foreldre og elever være med å si hva de ønsker.

Kostnaden på en frukt/grønt per dag til elevene regnes til å være tre kroner. For elevene i Rissa blir det da en kostnad på mellom 450.000 og 500.000 kroner årlig.