Elfisket etter gjedde, men fikk kun ørret og ål

Skal prøve igjen når vannstanden blir lavere.

Her holder Bernt Åge Lien fram to gjedder som nylig er tatt i Ryvatnet. Vekta på fiskene er 1,5 og 0,5 kilo.  Foto: Privat

Nyheter

En gjedde ble nylig fanget i Ryvatnet i Bjugn, skrev Fosna-Folket 4. august. Siden da har det blitt tatt flere gjedder i vannet. Grunneierlaget er overbevist om at rovfisken er satt ut. Grunneierlaget har anmeldt forholdet. Fylkesmannen er kontaktet, og det skal være aktuelt å bruke gift for å få bukt med problemet.

– Vi håpet det var snakk om en enslig fisk. Det er ikke lenger tilfelle. Man kan ikke holde på slik at man ødelegger fiskevann og biologisk mangfold. Dette er miljøkriminalitet. Fangstene de siste dagene viser at problemet har blitt større enn vi håpet. Det er utvilsomt skuffende, sa Edmar Bakøy, leder i viltnemnd og skogbrukssjef i Bjugn og Ørland. Dette i forbindelse med saken «denne uka har det blitt tatt flere gjedder i Ryvatnet i Bjugn».

Fikk ål og ørret

Offensiven mot gjeddeproblematikken fortsatte torsdag. Da var Edmar Bakøy med flere på plass i en bekk mellom Kotengsvatnet og Ryvatnet. Det er ifølge Bakøy av stor interesse å finne ut om det kan være gjeddeyngel der. Torsdag prøvde de seg på elfiske med et elektrisk fangstapparat i bekken. Apparatet gir pulserende strøm i vannet som bedøver fisken slik at den flyter opp, uten å ta livet av fisken. Dersom det er gjedde som flyter opp blir den drept.

– Vi fikk rundt 30 ørret og ti ål, forteller Bakøy, som mener det er gledelig at det ble funnet ål i bekken.

Skal prøve igjen

I utgangspunktet var dette godt nytt. Likevel gjorde høy vannstand i bekken at resultatet ikke nødvendigvis ble representativt. Når det er dypt skal det være særlig vanskelig å bedøve fisken.

– Vi skal prøve igjen når vannstanden blir lavere, forteller Edmar Bakøy.

Anmeldes for ulovlig utsetting av gjedde

- Vi ser alvorlig på forholdet.