Mest opp for Sp i nord: - Dette gir en ekstra gnist lokalt

Nok en gang gjør Senterpartiet det sterkt under et stortingsvalg i Osen.

Line Stein under et møte i Osen kommunestyre.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter