– Ungene drar på «utveksling» og blir kjent med egen kommune

Fritidstilbudet Aktiv sommer i Indre Fosen er en stor suksess hos de yngre i kommunen. De eldre ungdommene er det vanskeligere å nå, ifølge Bård Hindrum.

6. juli møtte flere barn opp på Mevassetra for blant annet mating av høns.  Foto: Bård Hindrum

Nyheter

– Ungdommer mellom 13 og 16 år er vanskelig å nå ut til, men vi håper å få til noe som er mer tiltenkt den aldersgruppen neste år, sier han.