Må sette inn strakstiltak ved bru etter inspeksjon: - Vurderes som kritisk

Høgåskammen bru ved Elveng i Ørland kommune har korroderte bjelker og sterkt nedsatt bæreevne, ifølge rapport. Nå må kommunen gjøre tiltak.

Høgåskammen bru ved Elveng har fått betydelige korrosjonsskader og nå anses bæreevnen som sterkt nedsatt, ifølge inspeksjonsrapport.   Foto: Ørland kommune

Nyheter

I fjor gjennomførte Ørland kommune inspeksjoner av alle sine kaier og broer.