Ulmebrann i område på 10 til 15 dekar. Sivilforsvaret driver etterslukking

Lyngbrann ved Østre Løsvatnet.  Foto: MN110-sentralen

Nyheter

Politiet i Trøndelag meldte kl. 16:01 på Twitter om lyngbrann ved Østre Løsvatnet utenfor Leksvik i Indre Fosen kommune.