Avdekker spor etter steinalderens Fosen-folk

Arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim er for tida i full virksomhet på et nytt funnsted fra steinalderen i Fosen.

Det er en tidkrevende prosess å finne redskaper og spor etter produksjon av redskaper fra steinalderen. Fra venstre: Brage Sletvold. Karoline Mikkelsen, Ingvild S. Mjelde, Heidi M. Breivik og Maria D. Vestvik.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det er i forbindelse med legging av ny hovedvassledning i området, at man kom over spor fra steinalderen på Oksvoll i Ørland. Det er nærmere bestemt på eiendommen Myrvang på Ryskogen at et større område nå undersøkes nærmere.