Flere tomter skal inn i boligfeltet: – Det er lav utnyttelse av areal

Kommunen må ut med mer penger for å ferdigstille Myrahaugen boligfelt i Roan.

Åfjord kommune er i ferd md å ferdigstille et boligfelt ved Myrahaugen i Roan. Feltet utvides fra ni til 11 tomter.  

Nyheter

I fjor bevilget kommunestyret i Åfjord over 2,5 millioner kroner til opparbeidelse av Myrahaugen boligfelt i Roan.