Økning i forsvarsbudsjettet

Forsvaret får om lag 850 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Til sammen foreslår regjeringen et forsvarsbudsjett på 65,6 milliarder kroner.

3 nye F-35 kampfly (AM-23, AM-24 og AM-25) landet på Ørland flystasjon 26. mai etter å ha flydd fra Fort Worth Texas i USA til Norge. // 3 new F-35 fighters landed at Ørland Air Station 26th of May after they flew to Norway from Forth Worth, Texas, United States.  Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret

Nyheter

Om lag 760 millioner kroner er merinntekter, mens rundt 90 millioner kroner er tilleggsbevilgninger.