Se søkertallene: Har over 100 ledige barnehageplasser

I årets hovedopptak er det søkt om barnehageplass for 77 barn i Ørland kommune. 

Det var 77 søkere til barnehageplasser i Ørland kommune ved årets hovedopptak. Her representert ved Marihøna musikk- og friluftsbarnehage, Bekkfaret barnehage, Læringsverkstedet Ervika og Borgen barnehage.  Foto: Arkiv/Ina Marie Holseth/Snorre Berg

Nyheter

Søknadene er fordelt på fem kommunale barnehager og fire private barnehager i Ørland.