Babyboom i bygda: –Håper den positive trenden fortsetter

I 2020 hadde Osen kommune 11 nyfødte, og nå ser det ut til de positive fødselstallene fortsetter i samme retning. Flere av barna som er født i år er av tredjegangsfødende, og flere av de som er gravide nå skal ha sitt tredje barn.

Berit Nilssen med lille Severin (4 måneder), Karoline Østvann Stein og Kaisa Moe (til høyre).  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Nyheter

Blant disse mødrene finner vi Karoline Østvann Stein (27), Kaisa Moe (26) og Berit Nilssen (35). Fosna-Folket treffer dem ved Kaffekosen, et populært møtested for bygdas befolkning.