Vil ha flere norske landarbeidere under koronaen: – Vi lærer dem opp og så forsvinner de

– Jeg har hatt flere avløsere som har vært rekruttert lokalt, men de har forsvunnet etter kort tid, sier melkebonde Bjørnar Bakken.  

– Det er ingen tvil om at utdanning og praksis er en fordel. De trenger opplæring. Jeg har hatt mange ungdommer som avløsere her. Det er det samme på andre gårder. Vi lærer dem opp, og så forsvinner de. Praksisen er det viktigste, sier Bakken.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Daglig leder Janne Aagesen i Landbrukstjenester Fosen bekrefter det Bakken sier. Rekruttering av avløsere til landbruket er et vedvarende problem som det har vært arbeidet med over år. Korona-pandemien har gjort det enda vanskeligere å ta inn utenlandske arbeidere, og det gjør at de har satt inn et ekstra framstøt i arbeidet med å skaffe norske arbeidere som kan jobbe i landbruket.