Da koronaen kom måtte Vegard kaste om på prosjektet sitt. Nå har han vært på 18 soverom på Fosen

Vegard Heide tar en doktorgrad om energibruk i boliger ved NTNU. Derfor vil han nå ha tak i soverom hvor han kan måle luftkvalitet.

Vegard Heide forsker på luftkvalitet på soverom.  Foto: Ola Bjerkevoll

Nyheter

Forskningsprosjektet er en del av et større prosjekt som heter Opptre, hvor man ser på flere deler rundt energioppgradering av eneboliger.