Tre entreprenører vil bygge den nye veien for over 200 millioner kroner

Arbeidet på ny fylkesvei 717 Sund-Bradden i Indre Fosen starter i sommer.

Håvard Ellingsen, byggeleder i Trøndelag fylkeskommune.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det skal nå gjennomføres firmaevaluering og vurdering av de øvrige tildelingskriteriene.