Her er kuttlisten for skolene: Slår sammen klasser, sier opp lærere og dropper leirskole og svømming

- Det er kvaliteten på tjenesten det kommer til å gå ut over, sier oppvekstsjef Erik Jakobsen, når han legger frem planen for kutt i oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune.

Konstituert rektor ved Vanvikan skole, Randi Hindrum Dahl.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Bemanningsnivået justeres nå ned med totalt 15 ansatte i skolene og tiltakene som nå foreslås gjennomført vil få omfattende konsekvenser for noen av skolene.