River vegg med maleri av anerkjent kunstner: – Det er ingen Picasso, men mange vil savne det

Når rådhuset rives, vil flere bilder av fosenkunstneren Magne Sandøy gå med når bygget ødelegges.

– Landskapsbildene var malt da jeg begynte i Åfjord kommune 25. mai 1981, sier   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Da Åfjord rådhus ble bygd i 1978, framsto det som et moderne, men nøkternt bygg. I trappeoppgangen kostet imidlertid kommunen på seg kunst malt direkte på veggene.