Vil nå flere i fertil alder: - De må ha en plass å bo, de må ha arbeid, og så må de ha det fint også etter arbeid

Styret i fiskefestivalen på Bessaker gikk lørdag nye veier for å se på hvordan de skal arrangere festival på annerledes-vis, og samtidig utvikle bygda for å skape bolyst og bli-lyst.

Festivalsjefene Ida Basmo Pettersen og Marie Hepsø må tenke nytt når de skal arrangere en fiskefestival på Bessaker i et annerledes år.   Foto: Arkivfoto/Ina Marie Holseth

Nyheter