I mål: – Den største industrielle investeringen i trøndersk historie

Fosen Vind DA regner det store vindkraftutbyggingen som fullført. Anleggene er overtatt og de 277 turbinene fordelt på seks vindparker er nå i full produksjon.

Turbindeler ankommer Roan vindpark.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Det første anleggsarbeidet tok til vinteren 2016, da adkomstveien til Roan vindpark ble startet opp. Fire av vindparkene i den store utbyggingen, som er Europas hittil største landbaserte vindkraftanlegg, er å finne på Fosen: Storheia vindpark, Roan vindpark, Harbaksfjellet vindpark og Kvenndalsfjellet vindpark. I tillegg kommer Geitfjellet vindpark i Snillfjord og Hitra 2 vindpark på Hitra.