Seks søkere til rektorstilling

Indre Fosen kommune har fått inn seks søknader på stillingen som rektor på Vanvikan skole.

Oppvekstsjef Erik Jakobsen  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Fem menn og en kvinne har søkt etter at rektor Siv Erdal har sagt opp sin stilling ved Vanvikan barne- og ungdomsskole. En av søkerne er fra Indre Fosen.